IMM Invest

IMM Invest România
IMM Invest România este un Program Guvernamental de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de COVID-19.


IMM Invest România este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitand accesul IMM-urilor la finantare, pentru asigurarea lichiditatilor necesare in vederea continuarii activitatii economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.


AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST:


Nu plătiți dobandă, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului opt luni de la data acordării creditului, iar comisionul de administrare și comisionul de risc vor fi subvenționate integral pe toată durata de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesati la una din bancile partenere!

Nu plătiți comision de rambursare anticipată!

• Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!
imm invest 1
imm invest 2
imm invest 3

Important !


Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat, acordate unui beneficiar în cadrul Programului IMM INVEST România, nu poate depăși suma de 10.000.000 lei.

Comisioanele de garantare (comisionul de administrare datorat FNGCIMM și comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice) vor fi acoperite din ajutorul sub formă de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, respectiv până la data de 31 martie 2021. După încetarea Schemei de Ajutor de Stat, sumele reprezentând comisionul de administrare și cel de risc se achită de către beneficiarii programului.

Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST România NU pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului sau pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat / fonduri europene.

Condiții de eligibilitate


• Întreprinderea nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau cu o instituție de credit parteneră.

• Întreprinderea nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea să fie încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.

• Întreprinderea nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.

• Împotriva întreprinderii nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile.

• Întreprinderea va prezenta instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

• Întreprinderea nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

• Întreprinderea înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dar se obligă se le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul schemei de ajutor.

• Întreprinderea se angajează să utilizeze sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor programului, numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului sau pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.

• Împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

• Întreprinderea nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

• Întreprinderea nu se află în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, la data de 31.12.2019 indiferent sau nu dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

• Întreprinderea depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31.12.2020.


  TIP CREDIT

  Suma dorita

  Selecteaza moneda

  Perioada dorita. Numarul de ani

  Venitul NET ( Salariu, bonuri se masa, bonsuri, etc...)

  Vechime la locul de munca actual


  Calculeaza

  Rata lunara ( in suma selectata ) este:

  Sunati acum
  ALTIUS FACILIS SRL este BROKER CREDITE AUTORIZAT ANPC CONFORM OUG 52/2016 (pozitia 17)